Om faget

Formålet med tysk er, at du skal lære at forstå talt og skrevet tysk, og at du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle din bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug.

Derudover skal undervisningen give dig indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og styrke din internationale forståelse.

Undervisning

I løbet af året arbejder vi med mange emner. Det kunne fx være Sport, junge Leute, Deutschland, Österreich, Schweiz, Ausländer osv.

I tyskundervisningen arbejder vi også med grammatik og udvikling af ordforråd i konkrete situationer. Konkret består undervisningen af to ugentlige dobbeltlektioner a 90 min.

vil vi beskæftige os med:

  • Grammatik
  • Korte historier
  • Selvstændig skriftlig produktion
  • Artikler
  • Samtaletræning
  • Film
  • Ordgenkendelsesopgaver
  • Online-learning
  • Elevforedrag/oplæg

Årsplanen i tysk på SINE

Se filmen
ca