Om faget

Formålet med tyskfaget på SINE, gældende for både FSA, FS10 og Goethe undervisningen (se også under tilvalgsfag) er, at du skal lære at forstå talt og skrevet tysk, og at kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt, hvorfor undervisningen vil være en vekselvirkning mellem skriftlige og mundtlige opgaver. Undervisningen skal samtidigt udvikle elevernes bevidsthed om det tyske sprog og sprogbrugen.

Derudover skal undervisningen gennem arbejde med forskellige emner, give eleverne en indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og styrke elevernes internationale forståelse.

Undervisning

I undervisningen møder eleverne mange forskellige undervisningsmetoder lige fra klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde mm., hvor indholdet blandt andet er:
Grammatik
Korte historier
Selvstændig skriftlig produktion
Artikler og tekster
Samtaletræning
Film
Elevpræsentationer
Etc.

Fagligt indhold

I løbet af året arbejdes der med mange forskellige emner, hvor formålet er at udvikle elevernes viden, men også at trække paralleller til f.eks. Danmark og foretage sammenligninger. Det kan blandt andet være, hvilken betydning havde opdelingen af Tyskland i Øst og Vest i forhold til Danmark og resten af Europa.
Nogle af de emner vi arbejder med, er blandt andet Sport, Jugendkultur, Musik, neue deutsche Geschichte, Österreich, Schweiz, Anderssein, Reisen mm.

Samtidigt med ovenstående arbejdes der med elevernes ordforråd og grammatiske kundskaber.

Konkret består undervisningen af to ugentlige dobbeltlektioner a 90 min.

 

Se eksempel på årsplan

Se filmen
ca