Et skoleår på SINE varer 42 uger

Skolen har 42 undervisningsuger fra starten af august til slutningen af juni.

Det koster kr. 3.040,- om ugen fra skoleåret 2024/25 at gå på Sportsefterskolen SINE.

Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af egenbetalingen.
Egenbetalingen dækker stort set alle udgifter i forbindelse med skoleopholdet: ekskursioner, kulturrejse, materialer, bøger m.m.

Du skal selv have skriveredskaber, lineal, lommeregner og bærbar computer.

Prisberegner for egenbetaling ved et efterskoleophold

Skolepengene opkræves i 11 rater. Første rate forfalder den 15. april, anden rate den 1. juli og de resterende rater den 1. i måneden til og med april.

Såfremt der frameldes i perioden 15. april – 30. juni inden skolestart, modregnes kr. 2.500,- i afbrydelsesgebyr. Frameldes der i perioden 1. juli og frem til skolestart/udeblivelse ved skolestart, modregnes kr. 5.000,- i afbrydelsesgebyr.

Hvis opholdet afbrydes efter skolestart opkræves et afbrydelsesgebyr på et beløb svarende til 4 ugers elevbetaling uden fradrag af statslig elevstøtte – uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning.

Skolen får hvert år en pulje til lokal efterskolestøtte, som vi kan bevilge til forældre efter følgende kriterier:

 • Hvis familiens situation præges af sygdom, arbejdsløshed eller lignende.
 • Hvis man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst der giver maksimum statsstøtte og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune.
 • Hvis man er elev fra udlandet f. eks. det øvrige Skandinavien eller Sydslesvig.
 • Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, kan vi bevilge ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation.
 • Hvis der er særlige omstændigheder, der ud fra en konkret vurdering giver anledning til, at der kan udbetales støtte.
 • Hvis familien har flere børn på efterskole samtidigt – afhænger af indkomst.

Skolen tager i løbet af skoleåret på 2 udenlandsrejser, (en skiekskursion til Järvsö i Sverige med hele skolen og en kulturrejse med sportslinjen) som er inkluderet i prisen.

Kulturrejserne foretages til New York, Atlanta, Miami, Bangkok, Malaysia og Japan.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret på kr. 3.500,- forfalder samtidigt med at du har fået en elevplads tildelt på skolen.

Optagelsen er endelig, når indmeldelsesgebyret er modtaget.
Bemærk: Gebyret bliver ikke tilbagebetalt ved udmelding fra skolen eller modregnet i skolepengene.

Indmeldelsesgebyret dækker administration af ansøgninger og optagelse herunder skrivelser til kommende elever og planlægning af det kommende skoleår. Det dækker desuden forplejning og personaleudgifter i forbindelse med 1 besøgsdag og 1 besøgsweekend med overnatning.

 

Ekstra betalinger

 • Goethe eleverne bliver tilbudt en forlænget weekend til Berlin i foråret, inden de skal til eksamen. Til denne tur er der egenbetaling på kr. 3.000.-. (Rejsen er valgfri).
 • Eleverne i International Class bliver tilbudt en rejse til et engelsktalende land i Europa. Til denne rejse er der egenbetaling på kr. 6.000,-. (Rejsen er valgfri).
 • Goethe eksamen koster kr. 1.000,- og eleven modtager et Goethe-Zertifikat A2.
 • Eksamen i engelsk i International Class koster i alt kr. 2.800.- og eleven modtager et Cambridge English bevis.
 • På skilinjen er der ekstra betaling på kr. 23.000.-. + kr. 1.750,- til BSI1 skiinstruktøreksamensbeviset, hvis dette ønskes.
 • Visum og vaccinationer til de oversøiske rejser er egenbetaling.
 • Alle elever skal købe en tøjpakke til kr. 2.000,-, som er tilpasset deres linje.

 

ca