Et skoleår på SINE varer 42 uger

Skolen har 42 undervisningsuger gående fra starten af august til slutningen af juni.

Det koster kr. 2485,- om ugen i skoleåret 2019/20 at gå på Sportsefterskolen SINE.
Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af elevbetalingen.
Dette beløb dækker stort set alle udgifter i forbindelse med skoleopholdet: ekskursioner, kulturrejse, skoledragt, materialer, bøger m.m. (Visum og vaccinationer til de oversøiske rejser er egenbetaling).

Du skal selv have skriveredskaber, lineal, lommeregner og bærbar computer.

Prisberegner for egenbetaling ved et efterskoleophold

15. april inden skolestart opkræver vi et gebyr på kr. 5.000,- som fratrækkes skolepengene. Såfremt der frameldes inden skolestart, modregnes kr. 2.500,- i afbrydelsesgebyr.
Hvis opholdet afbrydes efter skolestart opkræves et afbrydelsesgebyr på et beløb svarende til 4 ugers elevbetaling uden fradrag af statslig elevstøtte – uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning.

Skolen får hvert år en pulje til individuel supplerende støtte, som vi kan bevilge til forældre efter følgende kriterier:

  • Hvis familiens situation præges af sygdom, arbejdsløshed eller lignende.
  • Hvis man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst der giver maksimum statsstøtte og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune.
  • Hvis man er elev fra udlandet f. eks. det øvrige Skandinavien eller Sydslesvig.
  • Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, kan vi bevilge ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation.
  • Hvis der er særlige omstændigheder, der ud fra en konkret vurdering giver anledning til, at der kan udbetales støtte.
  • Hvis familien har flere børn på efterskole samtidigt.

Skolen tager i løbet af skoleåret på 2 udenlandsrejser, (en skiekskursion til Østrig og en kulturrejse med sportslinjen) som er inkluderet i prisen.
Kulturrejserne foretages til New York, Atlanta, Beijing, Bangkok, Aspen og Liverpool.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret på kr. 2000,- forfalder samtidigt med at du har fået en elevplads tildelt på skolen.

Optagelsen er endelig, når indmeldelsesgebyret er modtaget.
Bemærk: Gebyret bliver ikke tilbagebetalt ved udmelding fra skolen eller modregnet i skolepengene.

Vi håber, at du er blevet interesseret i Sportsefterskolen SINE, hvor du har mulighed for at være med til at opbygge og sætte dit præg på en moderne sportsefterskole.

ca