UU-vejledning på SINE foregår med individuelle samtaler med skolens uddannelsesvejledere Ditte Michorr, Sanne Maimburg og Louise Weber Vind.

Eleven bliver indkaldt til mindst 2 samtaler. Formålet med samtalerne er, at eleven bliver afklaret med det videre uddannelses- og studievalg eller evt. job eller lærerplads. Forældrene inddrages tæt i dette valg.

Alle 10. klasses elever deltager i den obligatoriske brobygning. Brobygningen skal hjælpe eleverne til at blive mere afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse og foregår på en ungdomsuddannelsesinstitution i nærheden af SINE.

Hvert år inden den 15. marts sender skolen oplysninger om den enkeltes elevs valg videre til de søgte uddannelsesinstitutioner.

Samtalerne starter først i oktober.

Vidste du at..?

ca. 90 % af vores elever søger videre på en gymnasial uddannelse.

ca