Om faget

Faget idræt er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1.-9. klasse, hvorfor det også er et fag, vores 9. klasse på sportsefterskolen SINE skal have.
I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidig og idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt, at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde og lyst til at udøve idræt i mange forskellige areaner.
Eleverne skal yderligere opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse samt udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.
Som 9. klasses elev vil idrætsfaget erstatte ét af de 5 ugentlige linjetræningspas.

Undervisningen

Idrætsundervisningen på SINE tager sit udgangspunkt i idrætsfagets faglige helhedsforståelse, hvor fagets 3 kompetenceområder afspejler, hvordan samspillet mellem de 3 kompetenceområder er med til at skabe muligheder for, at eleverne udvikler kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer.

Idrætsfagets 3 kompetenceområder og kompetencemål ser ud som følger;
1. Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

2. Idrætskultur og relationer: Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og
relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.

3. Krop, træning og trivsel: Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv.

Helt konkret arbejder vi i undervisningen med følgende temaer;
– Løb, spring & kast
– Kropsbasis
– Dans & udtryk
– Boldbasis & boldspil
– Redskabsgymnastik

Prøven i idræt

Da idræt er med i puljen af udtræksfag for 9. klasse, er det ikke en fast bestanddel af 9. klasses eksamen hver sommer – dette afgøres ved udtræk fra ministeriet side.
Idrætsprøve eller ej, så arbejder vi målrettet, året igennem, med idrætsfaget som har vi en idrætsprøve at stile efter.
Prøven i idræt er en praktisk/mundtlig gruppeprøve, der aflægges i grupper af 2-5 elever.
Prøven består af en fremlæggelse af et praksisprogram og en efterfølgende reflekterende samtale.

 

Se et eksempel en årsplan

ca