Om faget

Vi følger indholdsplanen for faget idræt i folkeskolen. Som 9. klasses elev vil idrætsfaget erstatte et af de 5 ugentlige linjetræningspas.

Se mere på uvm.dk.

ca