Undervisningsmiljøvurderingen laves for hvert skoleår og består af et online spørgeskema, der spørger ind det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

 

Læs om undervisningsmiljøvurderingen på Undervisningsministeriets website.

 

Alle elever på årgang 21/22 er i en række sammenhænge blevet tilbudt at udfylde skemaet og har derved haft mulighed for at bidrage til undersøgelsen. 142 elever valgt at udfylde skemaet.

 

Her på siden kan du få et overblik over resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen. Hvis du ønsker at få det fulde billede, kan du se samtlige resultater her:

 

Undervisningsmiljøvurdering på SINE for skoleåret 21/22

Det sociale

Det sociale vægtes højt på SINE og elevernes vurdering af det sociale liv er altovervejende positiv.

 

81% af eleverne svarer, at skolen i høj grad eller meget høj grad lever op til deres forventninger i forhold til det sociale liv.

83% af eleverne glæder sig til at komme tilbage til skolen efter en weekend.

92% af eleverne svarer, at de er enige eller meget enige i, at de har nogen at snakke med.

Der tegner sig et lignende positivt billede, når eleverne spørges til:

 • Skolen skaber mulighed for et godt socialt miljø
 • Elevernes respekt for hinanden.
 • Eleverne har lyst til at lave noget med deres kammerater efter undervisningen
 • Der er plads til at være anderledes
 • Omgangstonen
 • De forskellige klassetrins respekt for hinanden
 • Forholdet til pedeller og køkkenpersonale

 

Fritiden

I fritiden udbyder vi aktiviteter for eleverne og til spørgsmålet om der udbydes tilstrækkeligt, svarer eleverne, at 14% er meget enige, 40% er enige, 27% er i nogen grad enige mens 16% er uenige og 3% er meget uenige.

Det faglige

Det faglige på SINE er en del af værdigrundlaget på SINE og skal fungere godt sideløbende med sporten.

 

90% svarer, at de er enige eller meget enige i, at SINE som helhed har et godt undervisningsmiljø.

75% af eleverne svarer at det faglige i meget høj grad (20%) eller høj grad (55%) lever op til deres forventninger. 23% svarer, at det i nogen grad lever op til forventningerne. 2% af elever svarer i ringe grad eller meget ringe grad.

81% svarer, at de er enige eller meget enige i at de er trygge i timerne, mens 15% svarer at de i nogen grad er trygge i timerne. 4% er uenige og 1% er meget uenig.

 

Forholdet til lærerne

Forholdet til lærerne er vurderes langt overvejende positivt, hvor 93% er meget enige eller enige i at de har et godt forhold til lærerne. 100% af eleverne er i nogen grad enige (13%), enige (55%) eller meget enige (32%) i, at lærerne respekterer deres holdninger.

Et meget enslydende billede tegner sig, når eleverne spørges om:

 • De respekterer lærernes holdninger
 • Eleverne har medbestemmelse i undervisningen
 • Der lægges vægt på gruppearbejde
 • Undervisningsniveauet er passende
 • Vi har ret til at sige vores mening
 • Kommunikationen med lærerne er god
 • Lærerne reagerer ordentligt på henvendelser
 • Lærerne kommer til tiden
 • Eleven selv møder til tiden
 • Feedback på opgaver
 • Evalueringer tages alvorligt
 • Hvem de skal henvende sig til, hvis de har problemer med en lærer
 • Hvem de skal kontakte hvis de har et problem
 • Det faglige udbytte i de enkelte fag

De fysiske rammer

Generelt er eleverne meget tilfredse med de fysiske rammer, og 93% af de adspurgte elever er enige (67%) eller meget enige (26%) i, at vi har en velholdt skole, og 93% af eleverne svarer, at de er enige (49%) eller meget enige (44%) i, at det er rart at være på skolen.

Et lignende positivt billede tegner, sig, når der spørges ind til:

 • Om fællesarealerne er ryddelige og pæne
 • Om lugten er i orden
 • Temperaturen er tilpas
 • Inventaret vedligeholdt
 • Renhed
 • Hvorvidt indendørs og udendørsarealer er rare at opholde sig på
 • Træk
 • Støj
 • Belysning
 • Det tekniske udstyr
 • Toiletternes renhed
 • Indeklima i spisesal
 • Klasselokalernes størrelse i forhold til antallet af elever

Maden

På en skole hvor faglig koncentration og sportslig præstation er i højsædet, er maden vigtig, og eleverne er generelt tilfredse med maden.

39% svarer at de er enige i at maden er velsmagende, 8% svarer, at de er meget enige, 36% svarer i nogen grad, mens 14% er uenige og 3% er meget uenige.

Et lignende billede af overordnet tilfredshed tegner sig i forhold til om der er mad nok til alle.

 

Læs mere om vores kostpolitik

ca