Om faget

Eleverne skal i historiefaget opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik. Det drejer sig altså om at forstå sammenhængen i den verden, som vi lever i. Her tager vi afsæt i den historie, som vi alle er skabt af. Denne forståelse skal bruges i deres hverdags- og samfundsliv – eleverne skal desuden blive fortrolige med den danske kultur og historie.

Vi arbejder desuden med at udvikle elevernes kritiske sans, samt udvikle af forståelsen til at tage stilling og komme med velbegrundende og velargumenterede løsningsforslag, som tager afsæt i vores historie og den kultur, som har defineret den verden vi lever i.

Undervisning

I historiefaget kunne undervisningen indeholde følgende:
·      Kilder og kildekritik
·      Genforeningen 1920 (hundrede års jubilæum)
·      Danmark og de internationale samarbejder – særligt FN (verdenserklæringen, FN’s verdensmål, FN’s klimamål osv.)
·      11. september 2001
·      Menneskerettigheder
·      Terrorisme

Vi forsøger gennem varierede arbejdsformer, hvor især ambitionen om, at inddrage digitale udtryksformer samt kobling til elevernes egen livsverden, at gøre historiefaget mere levende, spændende og interessant.

Fagområder

 

Kronologi og sammenhæng

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Kildearbejde

Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

Historiebrug

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

 

Se eksempel på årsplan

ca