Om faget

I historie arbejder vi overordnet med følgende emner/temaer:

1.   Den kolde krig
2.   Danmark og det internationale samarbejde(EF/EU, NATO, FN)
3.   11. september 2001
4.   Afghanistan
5.   Menneskerettigheder
6.   Terror

Faget er delt op i tre kompetenceområder med tilhørende færdigheds- og vidensmål:

A.  Kronologi og sammenhæng
–      Kronologi, brud og kontinuitet
–      Principper for overblik
–      Det lokale, regionale og globale
–      historiekanon

B.  Kildearbejde
–      Historiske problemstillinger og løsningsforslag
–      Kildeanalyse
–      Sprog og skriftsprog

C.   Historiebrug
–      Historiske scenarier
–      Konstruktion og historiske fortællinger
–      Historisk bevidsthed

Undervisning

Undervejs i skoleforløbet skal eleverne formulere en række problemstillinger til hvert emne/tema. De skal være kreative og fremstille forskellige produkter der kan bruges til at formidle svar på diverse problemstillinger.
Kildearbejdet er centralt i faget og vi skal lære at udøve kildekritik og finde relevante kilder til besvarelse af problemstillingerne.

ca