Om faget

Naturfag er et fag der samler fagene Biologi, Geografi og Fysik/Kemi i 9. klasse. Formålet med undervisningen i naturfag er at give dig viden om problemstillinger og sammenhænge der knytter sig til områder indenfor de ovenstående fag. Undervisningen søger ligeledes at gøre dig fortrolig med undervidenskabelige måder at arbejde på.

Undervisning

Undervisning er struktureret således at du både vil lære om fagspecifikke biologiske, geografiske og fysiske/kemiske begreber og teoretiske sammenhænge samtidigt med at naturfagene udforskes gennem forsøg og andre praktiske opgaver. Målet er, at du øger din viden indenfor naturfagenes enkelte områder samtidigt med, at du får øjnene op for, hvordan naturfagene påvirker hinanden og hvilken indflydelse de har på den verden vi lever i.

Naturfag er obligatorisk i 9.klasse og afsluttes med en obligatorisk mundtlig afgangsprøve hvor alle fag er repræsenteret. Derudover er der muligt at trække enten biologi, geografi eller fysik/kemi som en skriftlig afsluttende prøve.

 

Se eksempel på årsplan

ca