Om faget

I faget dansk på SINE går vi efter at styrke din oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre måder, du kan udtrykke dig på. Vi har fokus på områder, der er vigtige for at udvikle både din personlighed og en bredere kulturel forståelse. I løbet af året vil vi styrke din indlevelsesevne og være medvirkende til at udvikle din æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Undervisning

I 10. klasse arbejder vi målrettet med at udvikle din lyst og evne til at bruge sproget på din egen måde, og vi udfordrer dig til at bruge det alsidigt i samspil med andre. Vores ønske er en undervisning, der giver dig en åben og analytisk tilgang til den verden, du lever i, med nutidens tekster og andre udtryksformer, men samtidig favner de litterære perioder før 1900.
Vi arbejder i en vekselvirkning mellem klasse, gruppe, par og individuelt arbejde for at styrke flere forskellige kompetencer hos den enkelte elev såsom samarbejdsevner, fordybelse, argumentationsevner og retoriske redskaber.

 

 

 

Fagligt indhold

I løbet af året vil vi arbejde med forskellige temaer og skriftlige opgaver, som styrker elevernes indholdsoplevelse og genrebevidsthed. Disse skiftes løbende, men et udvalg af temaer, og hovedværker, kunne se ud på følgende måde:

Hovedværker

– ”Hævnen” af Susanne Bier og Anders Thomas Jensen
– ”Proforma” af Sanne Søndergaard

Temaer i undervisningen

– Identitet
– Multimodalitet
– Kærlighed & ungdom
– Musikvideoer
– Mit liv som sportsmand – på godt on ondt
– Trykte & levende reklamer
– Danskhed
– Kortfilm/filmiske virkemidler
– Forfatterskab
– Nyhedsformidling – herunder pressefoto
– Litterære periode såsom Romantikken & Det Moderne Gennembrud

Herudover vil vi arbejde med følgende

– Skriftlige afleveringer 5 stk. inkl. Terminsprøven
– Læsning og sprogbrug (A-del)
– Modtagerrettet kommunikation samt skriftlig fremstilling (Henholdsvis B- & C-del)
De faglige områder, kompetencemål, i danskundervisningen er:

Læsning

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Fortolkning

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Fremstilling

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Ud fra ovenstående kompetenceområder vil eleverne bl.a. kunne finde tekster, forstå tekster og sammenhæng. Læse korrektur, give/modtage respons og præsentere. Undersøge, fortolke og perspektivere samt kommunikere med bevidsthed om fremstillinger og sproglig bevidsthed.

Se eksempel på årsplan

ca