Om faget

I faget dansk på SINE går vi efter at styrke din oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre måder, du kan udtrykke dig på. Vi har fokus på områder, der er vigtige for at udvikle både din personlighed og en bredere kulturel forståelse.

I løbet af året vil vi styrke din indlevelsesevne og være medvirkende til at udvikle din æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Undervisning

Vi arbejder målrettet med at udvikle din lyst og evne til at bruge sproget på din egen måde, og vi udfordrer dig til at bruge det alsidigt i samspil med andre. Vi håber på, at undervisningen giver dig en åben og analytisk indstilling til den verden, du lever i og andre perioders og kulturers udtryksformer.

Helt konkret skal du aflevere 6-8 skriftlige opgaver – ca. en om måneden. Derudover arbejder vi med forskellige skriftlige opgaver inden for aktuelle temaer. Årsplanerne skal selvfølgelig tages med forbehold, da livet på en efterskole er dynamisk.

 

Eksempel på årsplan;

Årsplanen 2018-2019

ca