Strategien for evalueringen af undervisningen på Sportsefterskolen SINE er som følger:
2017/18: Dansk

2018/19: Matematik

2019/20/21: Grundet Coronanedlukningen har det desværre ikke været muligt at gennemføre en tilfredsstillende evaluering.
Evalueringsplanen skubbes derfor (som beskrevet her).

2021/22: Sprogfagene

2022/2023: Naturfagene og de samfundsvidenskabelige fag.

 

Undervisnings evaluering 2018/2019 (maj)
Sportsefterskolen SINE har i skoleåret 2018/19 haft fokus på evalueringen af matematikundervisningen.
226 elever har deltaget i undervisningsevalueringen.

Eleverne har i matematik fået evaluerende spørgsmål, som er stillet ud fra 5 hovedoverskifter:
– Planlægning
– Fagligt udbytte
– Arbejdsformer og indsats
– Lektiemængden
– Skriftligt arbejde

Herunder findes en sammenfatning med elevernes besvarelser af de forskellige evalueringsspørgsmål. Besvarelserne er sorteret efter Cambridgehold, 9. klasses hold og 10. klasses hold.
Evalueringen vil danne udgangspunkt for diskussioner, strukturændringer og faglige tilgange i skoleåret 2019/2020.

Undervisningsevaluering matematik maj 2019

ca