Undervisningsevaluering 22/23

 

Her kan du se resultaterne af undervisningsevalueringen for skoleåret 22/23 på Sportsefterskolen SINE.

 

Undersøgelsens grundlag

Spørgeskemaet er sendt ud til 264 elever, hvoraf 124 har svaret.

Eleverne har været fordelt

·      90 elever fra 10. klasse

·      6 elever fra 10. klasse Cambridge

·      28 elever fra 9. klasse

Eleverne er udelukkende blevet spurgt til deres oplevelse af tyskundervisningen. I alt 7 lærere er omfattet af undersøgelsen.

 

Konklusion

Undersøgelsen tegner et overordnet billede af, at eleverne overvejende er tilfredse med undervisningen og mener, de har haft et tilfredsstillende årsforløb og fået et tilfredsstillende fagligt udbytte.

Denne konklusion er baseret på en række spørgsmål der dækker fagligt udbytte, egen indsats, lærerens forberedelse og feedback, klasserumsstyring, lektier og afleveringer.

Spørgsmålene lægger op til kvantitativ vurdering med mulighed for kvalitative uddybninger. Dette giver en kvantitativ forståelse af det overordnede billede og en kvalitativ forståelse for hvad dette billede er et udtryk for. I elevernes uddybningerne finder man individuelle og forskellige forudsætninger, oplevelser og begrundelser for deres svar, både i den negative og positive ende af skalaen.

Udover undersøgelsens lovpligtighed, behandler vi dens resultater med et dobbelt formål. Undersøgelsen præsenterer et nuanceret billede af skolens faglige tilbud til skolens interessenter, og samtidig giver den værdifuld viden for os som skole i det fortsatte arbejde med at optimere den daglige undervisning.

Nedenfor kan du læse en analyse af udvalgte spørgsmål fra undersøgelsen.

Klik her for at downloade et excelark med alle de rå data fra undersøgelsen (alle navne på lærere og elever er fjernet).

 

Fagligt udbytte

Adspurgt om ”Hvordan har det faglige udbytte af undervisningen været?”

svarer 12 elever, at udbyttet har været ”Rigtig god” og 52 svarer ”God”. 37 elever svarer ”Middel”, 18 elever svarer ”Ikke god” og 5 elever svarer ”Meget dårlig”.

Det ses her, at størstedelen af eleverne er tilfredse med det faglige udbytte (51,61%), mens en stor del placerer sig i middelgruppen (29,84%), og en mindre del har ikke været tilfredse (18,55%).

“Føler jeg har været sikker i mine timer, og har fået rigtig god hjælp.”

Citat: Rasmus

 

Tilfredshed med lærerens planlægning

På spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med lærerens planlægning/forberedelse af undervisningen svarer 18 elever ”Rigtig meget”, 52 ”Meget”, 41 elever svarer ”Middel” mens 12 elever svarer ”Ikke meget” og 1 elev svarer ”Slet ikke”.

Dette viser, at størstedelen af eleverne er tilfredse med lærerens planlægning (56,45%), mens en stor del lægger sig i middelgruppen (33,06%) og en lille del ikke er tilfredse (10,48%).

“Troels har altid forberedt hvad vi skal i hele timen, og det er ofte forskellige ting.”

Citat: Anna

 

Afleveringer

Eleverne afleverede i gennemsnit 4,29 skriftlige afleveringer i løbet af året.

 

Afleveringernes sværhedsgrad

På spørgsmålet ”Hvordan vurderer du de skriftlige prøvers sværhedsgrad?” svarer 88 at opgavernes sværhedsgrad er ”tilpas”, 23 synes de er ”svære”, 8 synes de er ”Lette”, mens 3 synes de er ”Meget svære” og 2 synes de er ”Alt for lette”.

Svarene viser, at langt de fleste elever synes de skriftlige opgavers sværhedsgrad er tilpas (70,97%), mens en mindre del af elever oplever dem som svære eller meget svære (20,97%) og en lille del synes de er lette eller alt for lette (8,06%).

 

Lærerens feedback

For at udnytte læringspotentialet i arbejdet med de skriftlige opgaver, er det vigtigt at opgaverne evalueres og der gives brugbare tilbagemeldinger til eleverne.

Derfor har vi stillet spørgsmålet ”Hvordan er feedbacken/tilbagemeldingerne på det skriftlige arbejde?” Hertil svarer 15 ”Rigtig god”, 66 ”God”, 28 ”Middel”, 12 ”Dårlig” og 3 ”Meget dårlig”.

Her ses det, at langt størstedelen af eleverne er tilfredse med lærernes tilbagemeldinger (65,32%), mens en mindre gruppe placerer sig i middelgruppen (22,58%) og en lille del ikke er tilfredse (12,1%).

“Jeg synes at den feedbacken er ligesom i alle andre fag man får at vide hvad man skal arbejde på og så øvede man videre på det.”

Citat: Niklas

 

ca