Strategien for evalueringen af undervisningen på Sportsefterskolen SINE er som følger:
2017/18: Dansk
2018/19: Matematik
2019/20: Sprogfagene
2021/22: Naturfagene og de samfundsvidenskabelige fag.

Undervisnings evaluering 2017/2018 (maj)
Sportsefterskolen SINE har i skoleåret 2017/18 haft fokus på evalueringen af danskundervisningen.
165 elever har deltaget i undervisningsevalueringen.

Eleverne har i dansk fået evaluerende spørgsmål, som er stillet ud fra 5 hovedoverskifter:
– Planlægning
– Fagligt udbytte
– Arbejdsformer og indsats
– Lektiemængden
– Skriftligt arbejde

Herunder findes diagrammer med elevernes besvarelser af de forskellige evalueringsspørgsmål.
Evalueringen vil danne udgangspunkt for diskussioner, strukturændringer og faglige tilgange i skoleåret 2018/2019.

Undervisningsevaluering-2018

ca