Sportsefterskolen SINE er beliggende i Løgumkloster i Sønderjylland. Det første hold elever startede i august 1997. Siden da er skolen vokset som udslag af stor efterspørgsel. Skolen har nu plads til 284 elever fordelt på 9. og 10. klasse.

Fri og uafhængig

SINE er startet af en gruppe personer med interesse for den frie skole og med baggrund i dansk idrætsliv. Vi er uafhængige af politiske, religiøse og idrætslige organisationer, og vi har ikke kristendomsundervisning.

Skolens profil

Det sportslige, det boglige, det sociale og det dannelsesmæssige udgør kernen i skolens profil og hverdagens samvær.

Skolens værdier

Som en vigtig del af kulturen på SINE og for den dannelse eleverne får med herfra, har vi 4 kerneværdier, der fungerer som pejlemærker for fællesskabet og samværet i de forskellige søjler.

  • Ambitiøs
  • Sammenhold
  • Nærvær
  • Ordentlighed

Læs mere under “Værdigrundlag

Vores faciliteter

SINE ligger midt i et af Danmarks smukkeste naturområder i Sønderjylland, omgivet af skov og marsk. Skolen har et tæt samarbejde Klosterhallen, der tilbyder et veludstyret, moderne idrætscenter med bl.a. 4 idrætshaller, boldbaner, kunstgræsbane, friluftsbad og tennisbaner. Derudover råder SINE over en overdækket driving range og en kunstigt anlagt skibakke.

Boforhold

Som elev på skolen vil du komme til at bo på 4-mands værelser med god adgang til toilet og bad. Værelserne ligger i huse med både drenge- og pigeværelser. Alle huse har tilknyttet 1-3 faste huslærere. Huslærerne er samtidig kontaktlærere for eleverne i det pågældende hus. Kontaktlærerens opgave er at følge elevernes trivsel og fungere som bindeled mellem skole og forældre.

ca