Livet på SINE er et efterskoleliv, hvor eleverne øver sig i at stå på egene ben og fordyber sig i deres sport mens de færdiggør en 9. klasse eller 10. klasse.

Et efterskoleophold på SINE byder på store følelser, dybe venskaber og fællesskabsfølelser, der bundfælder sig som klangbund resten af livet.

De 4 søjler

Livet på SINE udfolder sig i 4 søjler:

 

Det sportslige

Eleverne er sammen 1,5 time 5 dage om ugen for at dyrke og udvikle sig indenfor deres sport.

 

Det faglige

Eleverne er sammen 5 dage ugen for at udvikle deres skolemæssige kompetencer.

 

Det sociale

Eleverne er sammen i et interesse- og levefællesskab, for at udvikle sig personlig og socialt med jævnaldrende.

 

Det dannelsesmæssige

Den samlede personlige, sociale, sportslige og faglige udvikling, eleverne tager med sig som ballast og øget livsduelighed resten af livet.

SINEs værdier

På SINE har vi 4 værdier der fungerer som rettesnor for den måde vi er sammen på i de forskellige søjler.

Ambitiøs

Sammenhold

Nærvær

Ordentlighed

Vores værdigrundlag og den særlige kombination og tilgang til elevernes udvikling, som vi står for på SINE, former, danner og ruster eleverne til livet efter SINE.

 

Boligforhold og fællesarealer

På SINE bor eleverne i huse med 16 personer af blandet køn, og man er fordelt på 4 mandsværelser med nogen af samme køn. Der er et fællesareal, hvor der afholdes husmøder og hygges i hverdagen.

 

Ansvar for sig selv og fællesskabet

Eleverne deltager i det daglige liv sammen med de andre elever og personalet, og det forventes at eleverne tager ansvar for sig selv og for fællesskabet.

Et fantastisk år på SINE er noget vi skaber sammen, og alle er vigtige for at det lykkes. At tage ansvar for fællesskabet indebærer at alle deltager i nødvendige opgaver som rengøring, bordformandstjans og køkkentjans.

Det indebærer også, at man deltager positivt til linjetræning, til den boglige undervisning og i de sociale fællesskaber i huset, på værelset osv. med det bedste man har.

ca