Mens du er på SINE, bor du tæt sammen med dine nye venner.
Alle bor i huse, der er fordelt ud over vores område. Typisk er der 3-6 værelser i hvert hus og langt de fleste bor sammen 4 og 4. Derudover er der et fællesområde, badeværelser, toiletter og et lille køkken, hvor du kan lave lidt mad eller opbevare ting i køleskabet. Alle elever har en kontaktlærer, som er bindeled mellem hjem – elev og efterskolen.

Vi gør meget ud af at skabe et miljø og rammer, så skolen opleves som et hjem, bl.a. derfor bor piger og drenge side om side. Du er sammen med de andre på værelset og i huset selv ansvarlig for at holde det rent og pænt, og vi holder hovedrengøring én gang om ugen.

Kontaktlærere

Eleverne inddeles 17 huse (A – Q). Hvert hus har 1-3 kontaktlærere / huslærere.
Mindst én gang om ugen afholdes kontaktgruppemøde. Her snakkes om fælles opgaver, og evt. problemer vendes og diskuteres.
Mødet er samtidig en hyggestund, hvor der er tid til at snakke om hverdagen og planlægge arrangementer. Husene står på skift for forskellige aftensarrangementer, som koordineres på husmøderne.

Se filmen med kontaktlærer, håndboldtræner og dansklærer Mark.

ca