En vigtig del af undervisningen er fordybelse. I temauger kan du sammen med kammeraterne få mulighed for at dygtiggøre dig i områder, der har din særlig store interesse, f.eks. i en projektuge, hvor du skriver projektopgave (9. kl.) eller Selvvalgt Obligatorisk Opgave  OSO-opgave (10. kl.).

I løbet af skoleåret har vi desuden en temauge, hvor vi arbejder på tværs af fagene og den normale skemastruktur – en temauge med bæredygtighed som det overordnede emne.

Men vi har også mange flere anderledes uger eller dage i løbet af de 42 uger et skoleophold på SINE varer.

ca