Om faget

Fagene historie og samfundsfag griber ind i hinanden. I praksis betyder dette, at du samtidig med et historisk overblik også får en forståelse af, hvordan den historiske udvikling har påvirket vores samfund i dag.

Hovedformålet med undervisningen er at få dig til at undre dig og stille kritiske spørgsmål til det samfund, du lever i, for kun igennem aktiv deltagelse sikres demokratiets fremtidige udvikling.

Undervisning

Vi fokuserer især på den demokratiske udvikling i Danmark, hvor vi starter med at introducere til forholdene i Danmark omkring tidspunktet for Grundloven og demokratiets indførelse.

Undervejs i forløbet får du også rig mulighed for selv at reflektere over positive og negative sider af demokratiet. Vi lægger stor vægt på, at du selv kommer på banen med dine holdninger, så vi kan få nogle gode saglige diskussioner, der er en forudsætning for demokratiets udvikling.

Et andet fokusområde er det internationale samfund og specielt Danmarks rolle i det. Igen er udgangspunktet at give dig et overblik over den historiske gang fra afslutningen på 2. Verdenskrig og frem til i dag. Dette vil danne baggrund for et nærmere kig på forskellige aspekter af Danmarks plads i det internationale samfund.

Samfundsfag/læringsplan

Et fag der skaber forståelse for omverden, og de mekaniser der skaber vores samfund. I undervisningen, er der lagt vægt på dialog og elevinddragelse, som skaber en god dynamik i undervisningen. Vi tager udgangspunkt i de faglige mål for faget, men griber også efter de samfundsaktuelle problemstillinger, som opstår i løber af året. I samspil historiefaget sikre samfundsfaget elevernes samfundsfaglige dannelse, og giver dem mulighed for, at tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger. Det er vigtigt, at eleverne skaber deres egene meninger og holdninger til en given problemstilling, og formår at understøtte deres argumenter, med en faglig og saglig begrundelse, som giver dem mulighed for at arbejde med kompetencer, som de kan bruge i livet efter SINE.

De faglige områder(Kompetencemål) i samfundsfags undervisningen er:

Politik

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

Økonomi

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Sociale og kulturelle forhold

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

Se filmen
ca