Om faget

Vi lever i verden, hvor det er vigtigt at kunne tage stilling, reflekter og bidrage til samfundets udvikling. Samfundsfag er et fag, som giver eleverne mulighed for at ytre holdninger og meninger ud fra en begrundet undersøgelse af de påstande de måtte have. I timerne er dialog og meningsudvekslinger helt centrale, for at vi kan opnå en forståelse af hinanden, men også den verden vi lever i.

Det er derfor vigtigt at eleverne lærer at udvise kritisk sans, så de deri gemmen kan tage kvalificerede stilling til det samfund de bevæger sig i, og opnår en forståelse af hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes af det samfund, som vi er en del af, og forstå sammenhængskraften imellem mennesker og samfundet som helhed.

Undervisning

Vi fokuserer på de store områder demokrati, velfærd, økonomi, politik, FN/EU og kultur.
Disse områder danner udgangspunkt for den daglige undervisning, hvor eleverne selv kommer på banen med deres holdning og meninger til de problemstillingerne, inden for de forskellige områder, så vi kan få nogle gode saglige diskussioner, som er en forudsætning for demokratiets udvikling.

Vi arbejde ligeledes på tværs af fagene, i et samarbejde med historie, har vi fælles temadage om fx FN’s klimamål, hvor vi arbejder problemorienteret og kommer med forskellige løsningsforslag til  et mere klimabevidst SINE.

Det vigtigste i timerne er dit engagement og lyst til at bidrage til den gode undervisning, som i dette tilfælde består af dialog og meningsudveksling med dine kammerater. Man skal turde at stille ud, hvor isen kan være tynd. Nogle gange falder man i, men man skal turde lave fejl for at udvikle sig som menneske.

Læringsplan

Et fag der skaber forståelse for omverden, og de mekaniser der skaber vores samfund. I undervisningen, er der lagt vægt på dialog og elevinddragelse, som skaber en god dynamik i undervisningen. Vi tager udgangspunkt i de faglige mål for faget, men griber også efter de samfundsaktuelle problemstillinger, som opstår i løber af året. I samspil historiefaget sikre samfundsfaget elevernes samfundsfaglige dannelse, og giver dem mulighed for at tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger. Det er vigtigt, at eleverne skaber deres egene meninger og holdninger til en given problemstilling, og formår at understøtte deres argumenter, med en faglig og saglig begrundelse, som giver dem mulighed for at arbejde med kompetencer, som de kan bruge i livet efter SINE.

Faglige områder (kompetencemål)

 

Politik

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

Økonomi

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Sociale og kulturelle forhold

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

 

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.

 

Se retningslinjerne for SINEs årsplan i samfundsfag

 

Se filmen
ca