Om faget

Fysik og Kemi forsøger at give svar på nogle af de grundlæggende spørgsmål i den verden, der omgiver os. Du skal igennem faget få en større bevidsthed om menneskets indflydelse på sig selv, på den natur vi færdes i og om menneskeskabte tings indflydelse på mennesket selv.

Det er vigtigt, at man som menneske forstår, at vi er en del af en større sammenhæng, og at vi selv har indflydelse på den. På SINE vil vi derfor skærpe din nysgerrighed overfor naturvidenskab, så du kan tage del i debatten om det samfund, vi lever i, på et højere plan.

Undervisning

Fysik og kemiundervisningen på SINE foregår i en helt nyt og moderne lokale. Faget er både teoretisk og praktisk.

Teorien handler om forskellige tilgange til og facts om det enkelte emne. Typisk er det læreren, der underviser, men du kommer også på banen. Praktisk arbejder vi i laboratorium, hvor du er med til at udføre forskellige forsøg, der kan belyse de emner, der vil blive præsenteret i løbet af året. Til alle forsøgene laves en rapport.

Fysik bliver tilbudt på FSU og FSA niveau og er obligatorisk for elever, der går i 9. klasse.

Årsplan for fysik/kemi 10.klasse

Den følgende plan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Fælles mål for fysik og kemi”

I undervisningen vil der primært blive brugt elektronisk materiale. Portalen Clio online har mange gode og informative materialer som vil blive brugt i den daglige undervisning. Dog vil der også være indscannede materialer fra andre lærebøger, aviser og tidsskrifter.

Vi har i alle normaluger 3 lektioner. Undervisningen er planlagt således, at i en enkelte lektion vil der være fokus på det teoretiske, og i dobbeltlektionen vil der være fokus på det praktiske arbejde.

Emner vi vil gå i dybden med i løbet af året er:

  • Bølger
  • Svingninger
  • Energiformer
  • Det periodiske system
  • Kemiske bindinger
  • Ioner og salte
  • Metaller
  • Madkemi
  • Alkohol (hvis tiden tillader det)

Afgangsprøven er en mundtlig prøve. Den er obligatorisk i 10 klasse. Prøven vare ca. 11⁄2 time. Eleverne går op til prøve to eller tre sammen. De trækker et emne på selve prøvedagen, og skal så udføre forsøg og supplere med relevant teori. I 10.klasse er der stor fokus på at eleven kan perspektivere til elevens egen verden. Det er selvfølgelig også noget vi gør meget i undervisningen.

ca