Om faget

Fysik og Kemi forsøger at give svar på nogle af de grundlæggende spørgsmål i den verden, der omgiver os. Du skal igennem faget få en større bevidsthed om menneskets indflydelse på sig selv, på den natur vi færdes i og om menneskeskabte tings indflydelse på mennesket selv.
Det er vigtigt, at man som menneske forstår, at vi er en del af en større sammenhæng, og at vi selv har indflydelse på den. På SINE vil vi derfor skærpe din nysgerrighed overfor naturvidenskab, så du kan tage del i debatten om det samfund, vi lever i, på et højere plan.

Undervisning

Fysik og kemiundervisningen på SINE foregår i nye og moderne lokale, men vi bestræber os også på, at tage dig med udenfor lokalerne. Faget er både teoretisk og praktisk.

Teorien handler om forskellige tilgange til og facts om det enkelte emne. Typisk er det læreren, der underviser, men du kommer også på banen.

Praktisk arbejder vi i laboratorium, hvor du er med til at udføre forskellige forsøg, der kan belyse de emner, der vil blive præsenteret i løbet af året. Du skal samtidigt udvikle dine kompetencer skriftligt og derfor bruger vi også tid på at skrive rapporter til udvalgt forsøg.

Fysik og Kemi bliver tilbudt som FP10 og udbydes derfor som ét fag der både indeholder fysik og kemi. Faget er ikke obligatorisk i 10.klasse.  Hvis du vælger fysik og Kemi afsluttes skoleåret med en obligatorisk mundtlig afgangsprøve hvor du både skal vise dine praktiske og teoretiske kompetencer.

 

Se eksempel på årsplan

ca