Fysioterapien varetages af skolens fysioterapeut Christoffer Nielsen.

Skolen udbyder følgende:
– Skadeidentifikation
– Diagnosticering
– Interventionsplan

Skadesidentifikationen og diagnosticeringen skal sikre, at den enkelte elev får udfærdiget en målrettet interventionsplan således, at den enkelte elev hurtigst muligt bliver smertefri, opnår fuldt funktionsniveau og hurtigst muligt kan returnere til sport.

Det er den enkelte elevs eget ansvar at erhverve ejerskab over interventionsplanen. Målet er hermed, at øge den enkelte elevs mestringsevne og facilitere en langsigtet løsning.

Fysioterapeuten kan hvis han mener at det har relevans, udøve manuel terapi med henblik på at accelerere helingsprocessen.

Fysioterapeuten har faste ”skadestider” en gang ugentligt. Her er den primære opgave at komme rundt på linjerne, for hurtigt at kunne identificere de skadede elever. Fysioterapeuten vurderer ved denne første konsultationen, hvad der yderligere er behov for.

Fysioterapeuten arbejder evidensbaseret, efter de nationale kliniske retningslinjer og efter best practice.

Se filmen
ca