logo

Alle ting vedrørende skadesidentifikation, skadesbehandling og genoptræningsforløb varetages af skolens fysioterapeut Bo Larsen.

Den skadesforebyggende del varetages af de enkelte linjelærere, som naturligvis kan trække på Bos kompetencer.

Første del af fyssens arbejde består i skadesidentifikationen – normalt vil der gå 24-48 timer efter skaden er indtruffet til at man med sikkerhed præcist kan identificere hvilken skade og især hvilket omfang vi taler om.

Genoptræningsforløbet udarbejdes af Bo sammen med eleven og har det overordnede formål at eleven hurtigst muligt kan være tilbage på træningsbanen.
Træningsmængde, træningsøvelser og træningsbelasning bliver aftalt og derfra er Bos primære rolle at behandle(hvis det er nødvendigt) og ellers at følge op på elevens genoptræningsforløb.
Den enkelte linjelærer/træner får jævnligt opdateringer fra Bo angående den enkelte elevs skadesforløb og det aftales hvornår og i hvilket omfang eleven atter kan træne med.

 

Se filmen
ca