Fysioterapien varetages af skolens fysioterapeut Lene Stenger.

Skolen udbyder følgende:

– Skadeidentifikation
– Diagnosticering
– Interventionsplan

Skadesidentifikationen og diagnosticeringen skal sikre, at den enkelte elev får udfærdiget en målrettet interventionsplan således, at han/hun hurtigst muligt bliver smertefri, opnår fuldt funktionsniveau og dermed kan returnere til sport.

Det er den enkelte elevs eget ansvar at erhverve ejerskab over interventionsplanen. Målet er hermed at øge mestringsevnen og facilitere til en langsigtet løsning for eleven.

Fysioterapeuten kan hvis hun mener at det har relevans, udøve manuel terapi med henblik på at accelerere helingsprocessen.

Fysioterapeuten kommer rundt på alle linjerne mindst en gang om ugen, for hurtigt at kunne identificere de skadede elever, supplere med skadesforebyggende interventioner samt at observere linjetræningerne. Derudover er det muligt for eleverne at få individuelle behandlinger ved at booke tid hos fysioterapeuten.

Fysioterapeuten arbejder evidensbaseret, efter de nationale kliniske retningslinjer og efter best practice.

Inden skolestart er det vigtigt at få styr på eventuelle skader og forberede sig så godt som muligt fysisk på skoleåret. Vi har derfor lavet nogle videoer, der fortæller hvordan du kan lave skadesforebyggende træning og styrke dine knæ, skinneben, ryg og skulder, som er de mest almindelige problemer, vi ser eleverne have.

 

Se filmen
ca