Om faget

I matematik på SINE lægger vi vægt på, at du selvstændigt og i fællesskab med andre skal opleve matematik både som et redskab til konkret problemløsning og som et kreativt fag.
Vi giver dig mulighed for at leve dig ind i matematikken, så du udvikler både fantasi og nysgerrighed.

Et år med matematik på SINE skal hjælpe dig med at:
–       Kunne anvende og vurdere statistik
–       Kunne forholde sig til sandsynligheder
–       Kunne arbejde med geometri
–       Bruge og anvende grafiske fremstillinger i forskellige sammenhænge
–       Bruge og anvende forskellige variabler og formler
–       Få en indsigt i -og forståelse for økonomien når du flytter hjemmefra

Undervisning

For at få den bedste kvalitet i undervisningen, kommer du på et hold, der passer til dine evner og individuelle ønsker.

Alle faglige temaer kører parallelt mellem FSA (9.kl.) og FS10, da det giver mulighed for blandede klasser, hvor vi tager hensyn til dig som elev. Som elever kan I støtte og vejlede hinanden, og de ”dygtige” bliver udfordret og kan hæve sit eget og de andres niveau.

Helt konkret arbejder vi med følgende emner:

Tal og størrelser
Geometri og trigonometri
Statistik og sandsynlighedsregning
Funktioner
Økonomi

Vi har 2 ugentlige dobbeltlektioner a 90 min samt en emneuge med et fælles TEMA: “At flytte hjemmefra”.

Desuden er der 4 afleveringer per skoleår.

 

Se eksempel på årsplan

Se filmen
ca