SINEs Mobbepolitik

Vi vil ikke acceptere mobning på SINE heller ikke digital mobning.

Derfor vil vi forebyggende skabe stærke, sociale grupper, hvor mobningen har svært ved at opstå.

Alle ansatte er gode eksempler for eleverne og bruger en god omgangsform
Lærerne sørger for at eleverne får gode fællesoplevelser
Lærerne lader ikke eleverne lave (de samme) grupper, når der laves gruppearbejde
Henvendelser fra elever og forældre tages alvorligt – vi bagatelliserer ikke problemerne.
Alle på SINE har pligt til at gribe ind, hvis mobning finder sted, eller i tilfælde, hvor konflikter går over grænsen for acceptabel adfærd.
Alle har et medansvar for at sikre, at konflikter ikke eskalerer.

Hvis mobning alligevel opstår, vil vi håndtere problemet professionelt, indtil mobningen ikke længere findes i gruppen.

Samtale med mobberen, hvor kontaktlærere samt ledelse/forstanderen er tilstede, her skal mobberen afgive et løfte om, at mobningen skal stoppe.
Der afholdes opfølgningsmøde med begge parter.
Forældrene inddrages. Der afholdes møder mellem de lærere, som tidligere har været involveret, og forældrene til mobberen. Lærerne skal informere om forløbet og der aftales, hvordan man i fællesskab løser problemet.
I grove tilfælde kan mobning medføre udskoling.

ca