SELVEVALUERING 21/22

Til det kommende skoleåret (22/23) har vi ekstra fokus på trivsel, hvorfor vi har foretaget en selvevaluering omkring elevernes sociale trivsel i indeværende skoleår, med det mål at finde ud af hvor den sociale trivsel lykkes samt at finde de områder, hvor der er plads til forbedringer, som vi således kan zoome ind på.

Dette er gjort via et kvalitativt fokusgruppeinterview med elevrådet. Elevrådet på SINE består af 17 elever – én elev fra hvert elevhus – hvor elevrådet i år har bestået af både drenge og piger, repræsentanter fra såvel 9. klasse, 10. klasse og Cambridgeclass samt folk fra alle de forskellige sportslinjer, som skolen tilbyder.

 

Værelset

Hvordan oplever I jeres trivsel på jeres værelser?

Elev 1: Jeg synes det er meget fint. I mit hus bliver der ikke gjort så meget for værelset, det er mere huset.

Elev 2: Jeg føler heller ikke der har været så mange problemer på værelset. Man fandt hurtigt ind i en rytme, der gjorde, at det egentlig bare blev hverdag. Næsten som søskende man boede sammen med fordi man begyndte at kende hinanden.

 

Hvad har I haft fokus på mht. at kunne fungere sammen inde på værelset?

Elev 3: Vi havde fokus på nogle regler, nogle værdier som man har på værelset. For eksempel, vi har nogle værdier med at man skal respektere hinanden. Så man også overholder dem, så alle har det godt.

 

Hvordan har udviklingen socialt været fra starten i august og indtil nu?

Elev 3: Den er kun blevet bedre. Fordi man ligesom har lært de andre personer mere og mere at kende. Man åbner sig mere.

 

Har der været udfordringer undervejs inde på værelserne?

Elev 2: Der har været udfordringer, når nogen begynder at snakke om at droppe ud, fordi så bliver man sådan lidt, er det os eller dem. Så bliver man nødt til at hjælpe sådan lidt ekstra.

Elev 3: Altså jeg tror altid der er nogle udfordringer, fordi man lever så tæt på hinanden så lang tid. Men jeg synes altid det er noget man får løst ordentligt.

 

Hvordan har I håndteret udfordringerne?

Elev 1: De problemer der har været, har været ens forskelligheder. Som man måske ikke fik snakket om fra start af. Det var noget der lige pludselig kom.

 

Hvordan har I håndteret forskelligheder fx snakket om dem, eller har I haft brug for hjælp, har I kunne løse det selv?

Elev 4: Altså på mit værelse har vi haft egentlige sociale problemer, men vores huslærer har været rigtig god til at lave nogle små samarbejdsøvelser, som har fået os til at fungere bedre sammen.

 

Hvilken effekt har det socialt, at I er bor sammen med forskellige linjer og forskellige postnumre?

Elev 3: Jeg tror, vi har været meget glade for det fordi normalt er man meget sammen med sin egen linje fordi man søger dem man har noget til fælles med, så det er fedt at man også får set noget til de andre linjer. Og så også får oplevet netop mennesker der er meget anderledes fordi de også kommer fra andre steder i landet.

Elev 2: Nu har jeg personligt selv én på min egen linje, så vi er næsten altid sammen fordi både i klassen, men det er dejligt nok, der er nogle andre som man ser en anden vennegruppe og det ikke altid er ens egen linje.

 

Huset

Hvordan oplever I jeres trivsel som et hus?

Elev 2: vi trives meget i vores hus. Vi har lavet de her, ja, i starten hvor vi lavede de her ting sammen med huset.

Elev 4: Jeg synes vores samarbejde var bedst i starten, hvor vi havde alle de der øvelser til nu, hvor vi er ladt mere til os selv kan jeg godt mærke, at der er nogen der sidder ovre i hjørnet og ikke ved hvordan man skal komme tilbage.

 

Hvad har I haft fokus på mht. at kunne trives sammen i huset?

Elev 2: Nu er vi et rimelig stort hus, så vi har haft meget fokus på at lave nogle aktiviteter sammen til at starte med, så vi ligesom lærte hinanden at kende, så vi fandt ud af hvem der gjorde hvad i visse situationer.

 

Hvad gjorde introugen for jer som husgruppe?

Elev 4: Jeg tror vores hus fandt meget hurtigt hinanden og havde det virkelig godt hurtigt, så allerede efter den første uge der følte vi alle sammen alle kendte hinanden og havde det virkelig godt sammen.

Elev 1: Jeg kunne godt lide den første uge fordi jeg følte huset var det vigtigste lige da man kom, fordi det er der man var den største del af tiden. Det er det sted man altid kan komme tilbage til.

Elev 5: Det var også meget fint at vi ikke havde vores telefoner, så vi ikke bare kunne ligge i sengen, vi var faktisk nødt til at lære dem at kende fra start af.

Elev 3: Ja, det er rigtigt.

 

Skulle det have været længere tid uden telefoner, eller var det fint som det var?

Elever samstemmende: Det var fint, som det var.

 

Hvordan er det at bo piger og drenge i det samme hus?

Elev 4: Jeg synes det fungerer meget fedt, nogle gange fordi altså, jo altså det skaber nogen problemer fordi drenge og piger måske nogle gange ikke altid gør det samme, men det er meget sjovt, for så kan man sådan have en fight med drengene nogle gange, det er altid underholdende.

Elev 5: Det er fedt fordi, hvis vi bare havde boet drenge, så tror jeg ikke der havde været et hus K mere.

Elev 2: Det kan godt have nogle problemer, at man bor blandet, men jeg synes egentlig det er dejligt, fordi så kommer man også til at snakke med det andet køn om aften, man behøves ikke altid snakke med pigerne.

 

Hvordan oplever I at have en hus-/kontaktlærer?

Elev 4: Vi var meget glad for at der er én man ved man kan gå til, hvis der er noget, eller sådan bare én der har lidt ansvaret.

 

Hvad gør husmøderne ved trivslen I husene?

Elev 6: Det tvinger jo én til en gang i ugen at komme lidt sammen og dyrke det her fællesskab, som man jo skabte til at starte med i den her introuge. Men så kunne man nogle gange også efterspørge, at der kom nogle flere husaktiviteter eller generelt aktiviteter, sådan så det ikke bliver for meget en ensartet hverdag.

Elev 2: Det skaber et eller andet godt at lave aktiviteter fordi vi er sammen på en anden måde end i hverdagen, men så er det jo også der man lige får at vide at man skal stramme op.

Elev 4: Vi er glade for at samles, men der er nogen der synes det er lidt hårdt at sidde fordi det bliver meget sådan, så når man lige en ting og så skal man hurtigt til træning.

 

Hvad gør det ved trivslen og det sociale for huset, at vi sidder husvis til måltiderne?

Elev 6: Til at starte med så sad vi jo dreng/pige, men efter noget tid så blev det meget hurtigt drengene og pigerne i hver ende af bordet. Pigerne snakker sammen og drengene snakker sammen og så engang i mellem sådan lige kort sammen…

 

…så du ville hellere have at man fortsatte lidt mere blandet på kønnene?

Elev 6: Ja.

Elev 5: Jeg tror det er meget hus til hus. I vores hus så sætte vi os bare blandet.

Elev 3: Vi har også kun haft to uger med faste pladser. Vi er også meget drenge og piger delt, men det er egentlig fint nok, for så får man lige snakket med dem man egentlig har lyst til at snakke med.

 

Hvordan oplever I husturene socialt for huset?

Hus 4: Altså det gør virkelig noget godt for huset. Man ser tilbage på det. Det skabte bare et godt fællesskab.

 

Linjen

 

Hvordan oplever I jeres trivsel på linjen?

Elev 5: Jeg synes det er meget forskelligt (i løbet af året), nu er det meget afslappende så vi har god tid til at snakke til hinanden, det er ikke sådan ud at løbe hele tiden. Vi har god tid til at være sociale.

Elev 3: Der er mange der synes vi har det meget godt, lige meget hvilket hold vi er på.

Elev 1: Trænerne startede med at ryste os godt sammen som en gruppe, så vi ikke bare trænede.

 

Hvordan oplever I, at der arbejdes med trivslen/det sociale på linjen?

Elev 1: Altså vi har nogle gange hvor vi fejrer vi fødselsdag, hvor der lige er et kvarter, hvor vi får kage og hygger os alle sammen sammen. Så der giver det lige lidt ekstra.

 

Er der ting på linjen, der påvirker jeres trivsel såsom holdinddeling/sejre-nederlag/det at være på ture sammen osv. osv.?

Elev 4: Altså håndboldpigerne var afsted til Ikast hvor vi var i legeland, det rystede os godt sammen.

 

Hvordan oplevede I jeres kommende elev weekend (inden I startede på skolen) mht. det sociale aspekt?

Elev 2: Jeg synes det gjorde.. Nu nåede vi ikke at have overnatning (Red. pga. Corona), vi var der lige 5 timer, men det gjorde at man lige vidste hvem hinanden var, så man kom ikke bare ned og sådan ”hej”…

 

Så det gav lidt ro i maven på en eller anden måde?

Elev 2: Ja

 

Hvad har været sociale højdepunkter på jeres linje?

Elev 4: Vores tur til Ikast

Elev 5: Når vi har været ude at spille mod andre efterskoler og vundet eller tabt.

Elev 6: når vi har været ude og været linjedommere til forskellige turneringer, det har også været megafedt.

Elev 2: Vores busture, det er også bare et højdepunkt.

Elev 1: Da alle hold spillede sammen lige i starten.

 

Fagene

 

Hvordan oplever I at have det socialt i jeres fagklasser?

Elev 5: Nu går jeg i 9. klasse og vi har mange timer sammen og vi er bare 14 elever sammen, så vi har et rimelig godt fællesskab.

Elev 4: Vi har også et meget godt fællesskab i vores klasse, også fordi der er mange fra vores klasse der har et ekstra valgfag sammen. Så man lærer hinanden at kende.

 

Er det et parameter at man ikke er mange sammen, der gør at man har det godt sammen, eller at man i 9. klasse har alle fag sammen?

Elev 5: Det at vi ikke er så mange sammen, det gør det lidt nemmere bare at komme ind.

Elev 2: Vi har det også fint socialt, men der er til gengæld en halv klasse der er håndboldpiger, så vi har det allerede godt sammen. Så man kunne på en måde godt ønske at der var andre.

Elev 4: Vi har det jo godt sammen… Men at der havde været lidt flere sociale aktiviteter, men det var meget bare at man lære hinandens navne og så havde man timer.

 

Gør blokindelingen noget for det sociale i klasserne?

Eleverne: ryster samstemmende på hovedet.

 

Har der været sociale udfordringer i klasserne?

Eleverne: Næh.. nej..

 

Den Frie Tid

 

Hvordan oplever I det socialt i den frie tid om aftenen, i weekenderne, hul timer i løbet af dagen?

Elev 5: Jeg synes det er rimelig fedt, for jeg føler der er ret mange ting at lave: padle, hængekøjer, altså alt muligt, der er meget at lave.

Elev 2: Om aftenen er det meget hipt lige at gå ind at spille brætspil eller til aftenkaffe tage en bolle.

 

Er der nogen muligheder for at møde nye mennesker og udvikle sig socialt i den frie tid?

Elev 3: Helt vildt, altså, men det kommer også an på hvordan man er, når man kommer herned. Jeg føler alle er meget sådan med til at udvikle én.

 

Kommer I rundt i hinandens elevhuse i den frie tid?

Eleverne: Ja..

Elev 3: Jeg tror det er meget fra person til person

Eleverne: samstemmer

Elev 4: Man kommer også meget i de samme huse, der er måske 3 man opholder sig i meget.

 

Deltager du/I til frivillige aftenarrangementer eller vælger man dem fra?

Elev 4: Det er meget forskelligt. I vores hus, i hvert fald, efter hvem man er som person, men generelt så synes vi det er fedt, for så får man ligesom prøvet nogle andre, og man får måske snakket med dem man ellers aldrig mødes med.

Elev 6: Vi plejer ikke at gøre det.

Elev 2: Det er lige før der er et bedre humør, hvis de er frivillige end hvis de er obligatoriske for så er det sådan: nå, nu skal vi også til at gøre noget på vores aftener, hvor man er sådan uh.. jeg kunne selv vælge at gøre sådan her.

 

Hvad gør de obligatoriske aftenaktiviteter ved jer, sådan rent socialt?

Elev 4: Hvis man nogle gange har aftalt at lave noget om aftenen, og der så kommer en obligatorisk aktivitet, så bliver man lidt nederen når man skal noget andet, hvis man havde aftalt en hyggelig ting, især hvis det er noget man ikke er interesseret i. Så på den måde kan jeg bedre lide når det er valgfrit.

Elev 1: Jeg synes det er meget de samme mennesker der kommer, hvis det er valgfrit.

Elev 5: Det er sådan, når der lige er et obligatorisk foredrag, det gør når man lige ser det, så virker det sådan så skal jeg til at bruge hele min aften på det her, og tage af den fritid jeg gerne vil have om aftenen.

 

Hvad hvis det ikke er et foredrag men siamesisk høvdingeboldturnering?

Elev 4: Det er sjovt

Elev 2: Altså det var der meget dårlig stemning omkring ovre ved os til at starte med, men det var sådan lidt… Årh, nu skal vi spille høvdingebold igen. Men altså det var jo sjovt nok, da vi kom derop.

 

Bruger I hallerne i jeres frie tid og hvad bruger I ellers af rammefaktorer i jeres fritid?

Elev 4: Altså vi bruger hallerne til at spille volley, og nogle af drengene er oppe og spille fodbold. Ellers bruger vi lidt det hele. Nogen spiller tik-fodbold, golf, volley….

Elev 5: Nu har vi rigtig mange faciliteter på SINE, som vi kan benytte os af, så ja, en gang imellem så bruger vi hallerne, men det kommer an på stemningen for der er egentlig rigtig mange ting, man kan tage sig til.

 

Styrkerummet?

Eleverne: blandede udsagn samtidig…

 

Socialt (i styrkerummet)?

Elev 3: Man får mødt en masse mennesker man ikke rigtig snakker med. Og der er rigtig fed stemning sådan med musik. Nogle gange er der lidt proppet derovre.

 

Oplever I at lykkes socialt/trivselsmæssigt på SINE?

Samtlige elever: ja

 

Hvad har været den/de sociale højdepunkter indtil nu?

Elev 2: Unoturen

Elev 3: EM

Elev 6: Husture

Elev 4: temaweekender, Mudrace

Elev 5: Også det der AKT vi har haft, hvor vi har lært andre huse at kende

 

Hvad ser I frem til rent socialt resten af skoleåret?

Eleverne: Rejserne! Skirejsen!

Elev 1: Galla

Elev 5: Elevfester

Elev 2: DM for håndbold

Elev 5: Generelt håndboldkampe og fodboldkampe.

 

Oplever I mistrivsel? Hvor og hvordan?

Elev 2: Man kan ind imellem godt mærke der er nogen der har lidt hjemve, og det er især efter en ferie som vinterferien eller en forlænget weekend, hvor man godt lige kan høre lidt at ahh de savner lige forældrene eller sådan noget.

ca