Når du – sammen med dine forældre har læst informationsfolderen om Sportsefterskolen SINE, kan du herunder ansøge om optagelse som elev på skolen.

  Skoleår:

  Klassetrin:

  Forældre e-mail:

  Fornavn:

  Efternavn:

  Adresse:

  Postnr.:

  By:

  CPR-nr.:

  Hjemkommune:

  Valg af sportslinje

  FodboldHåndboldBadmintonDansGolfFitnessSki

  Kender SINE fra:

  Kender SINE fra andet - hvor? Og har du været på besøg på SINE (Hvis ja, hvornår?)

  Fortæl om dig selv

  Sport: Fortæl om din klub, antal år du har spillet, træningsmængde, plads på banen/disciplin, niveau, udtagelser mv.

  Fritid: Fortæl om dine interesser, hobbyer, venner mv.

  Skole: Fortæl om dine interesser, styrker svagheder mv.

  Tidligere skoler:

  Evt. specialundervisning i fag (SKAL OPLYSES)

  Jeg bruger IT-rygsæk:
  JaNej

  Andre specielle forhold vedr. skoleforløb:

  Andre oplysninger (SKAL OPLYSES): Fortæl bl.a. om eventuelle sygdomme og medicinbehov, vegetar mv.

  Dine forældres oplysninger

  Din mors fulde navn:

  Din mors adresse:

  Din mors postnr./by:

  Din mors hjemkommune:

  Din mors CPR-nr.:

  Din mors stilling:

  Din mors mobiltelefonnr.:

  Din mors fastnet tlf.nr.:

  Din mors arbejdstlf.:

  Din mors e-mail:

  Din fars fulde navn:

  Din fars adresse:

  Din fars postnr./by:

  Din fars hjemkommune:

  Din fars CPR-nr.:

  Din fars stilling:

  Din fars mobiltelefonnr.:

  Din fars fastnet tlf.nr.:

  Din fars arbejdstlf.:

  Din fars e-mail:

  Evt. besked:

  Bekræft betingelser

  Forældre/værge er indforstået med denne ansøgning. Forældre/værge forpligter sig til at betale samtlige skyldige beløb i henhold til vilkårene, som er beskrevet i informationsfolderen. Forældre/værge giver samtidig lov til, at deres søn/datter må rejse med en kammerat hjem i weekenderne, da skolen ikke kan kontrollere, hvor samtlige elever tager hen i weekenderne. Skolen kontrollerer kun, om eleven tager fra skolen eller ej.

  Optagelsen er endelig, når indmeldelsesgebyret på kr. 2.000,- er modtaget. Beløbet opkræves straks efter tilmeldingen. Dette gebyr refunderes ikke. 1. maj – inden skolestart – opkræves et beløb på kr. 5.000,- som fratrækkes skolepengene. Såfremt der frameldes i maj/juni inden skolestart, modregnes kr. 2.500 i afbrydelsesgebyr. Frameldes der i juli/aug modregnes der ikke noget.

  Der er ekstra betaling på skilinjen på i alt kr. 13.500,-. De betales af 2 rater den 1. September og 1. Februar i skoleåret.

  Hvis opholdet afbrydes efter skolestart opkræves et afbrydelsesgebyr på et beløb svarende til 4 ugers elevbetaling uden fradrag af statslig elevstøtte - uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning.

  I vil blive inviteret til 2 orienteringsdage i året før skolestart. Disse dage er obligatoriske.

  ca