Til dig, der vil mere med tysk!

Hvis du er god til tysk og vil blive endnu dygtigere, så vælg Goethe Deutsch.

Goethe Deutsch er et valgfag for elever i 10. klasse. Her foregår undervisningen på tysk, og derfor er det vigtigt, at du forstår tysk og kan deltage i simple samtaler.

Niveauet kan variere mellem A2 og B2 jf. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Goethe underviseren hjælper dig med at finde dit niveau og forbereder undervisningen således, at du bliver udfordret bedst muligt.

Fordele

Et Goethe-certifikat kan være en døråbner i mange forskellige situationer fx:

  • Hvis du vil forbedre dit CV
  • Forberede dig på en videregående uddannelse
  • Tager et feriejob i et turistområde med en tysktalende befolkning
  • Arbejde som skiinstruktør i Østrig eller Schweiz
  • Med et B1 bevis kan du endda søge om tysk statsborgerskab!

Indhold

I Goethe Deutsch tager undervisningen emner op som hverdag, familie, ferie, arbejdsliv, hobbyer og verden omkring os.

Tekster, film og sange, som der behandles i undervisningen, skal give dig mulighed for at tilegne dig et ordforråd inden for emnerne.

Opgaver, som løses individuelt eller i grupper, giver dig mulighed for at ytre dig både mundtligt og skriftligt.

 

Prøven

Du afslutter Goethe Deutsch med en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den skriftlige prøve består af tre dele: lytte og forstå, læse og forstå, skrive en tekst.

Den mundtlige prøve bliver afholdt parvis.

Alle Goethe prøver forgår UDEN hjælpemidler. Det betyder også, at den skriftlige del skal besvares i hånden. Kravene til prøven afhænger af dit personligt niveau.

Du modtager et Goethe-Certifikat A2/B1/B2, som er et officielt og internationalt anerkendt certifikat.

Prøven koster kr. 1.000,-.

 

Berlin

Goethe-eleverne bliver tilbudt en forlænget weekend til Berlin i foråret, inden de skal til eksamen. Her oplever vi den tyske kultur på egen hånd, bruger det tyske sprog i autentiske situationer, og lærer at finde rundt i Berlin og køre metro.

Egenbetaling på kr. 3.000.- (turen er valgfri).

ca