I Goethe Deutsch tagerundervisningen emner som hverdag, familie, ferie, arbejdsverden og verden omkring os op. Tekster, film og sange, som vi behandler i undervisningen, skal give eleverne mulighed for at tilegne sig et ordforråd inden for emnerne. Små opgaver, som løses individuelt eller i grupper giver eleverne mulighed for at ytre sig både mundtligt og skriftligt.

Niveauet her svarer til FP10 og ligger på A2 niveau jf. den fælles europæiske referenceramme for sprog.

I undervisningen bliver der lagt vægt på, at eleverne lærer at begå sig uden ordbøger og grammatikbøger.

Eleven afslutter med en prøve, som består af en skriftlig del (lytte, læse og skrive) i 70 minutter og en mundtlig del, som bliver afholdt parvis og varer 15 minutter uden hjælpemidler.

Når eleven har bestået prøven kan eleven:

·     forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, som bruges i hverdagssituationer.
·     gøre sig forståelig i enkle, rutinemæssige situationer, hvor det drejer sig om enkel og direkte udveksling af informationer om velkendte og gængse temaer.
·     med enkle midler beskrive sin egen herkomst og uddannelse og ting i sammenhæng med umiddelbare behov.

Prøven koster kr. 1.000,-.

Eleven modtager et Goethe-Zertifikat A2, som er et officielt og international anerkendt certifikat.

Der er mulighed for at tage en sværere prøve (B2), hvis eleven har niveau hertil.

Goethe eleverne bliver tilbudt en forlænget weekend til Berlin i foråret, inden de skal til eksamen. Til denne tur er der egenbetaling på kr. 2.650.- (turen er valgfri).

ca