Skoleår:

Klassetrin:

Forældre e-mail:

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Hjemkommune:

Valg af sportslinje

FodboldHåndboldBadmintonDansGolfFitnessSki

Kender SINE fra:

Kender SINE fra andet - hvor? Og har du været på besøg på SINE (Hvis ja, hvornår?)

Fortæl om dig selv

Sport: Fortæl om din klub, antal år du har spillet, træningsmængde, plads på banen/disciplin, niveau, udtagelser mv.

Fritid: Fortæl om dine interesser, hobbyer, venner mv.

Skole: Fortæl om dine interesser, styrker svagheder mv.

Tidligere skoler:

Evt. specialundervisning i fag (SKAL OPLYSES)

Jeg bruger IT-rygsæk:
JaNej

Andre specielle forhold vedr. skoleforløb:

Andre oplysninger (SKAL OPLYSES): Fortæl bl.a. om eventuelle sygdomme og medicinbehov, vegetar mv.

Dine forældres oplysninger

Din mors fulde navn:

Din mors adresse:

Din mors postnr./by:

Din mors hjemkommune:

Din mors CPR-nr.:

Din mors stilling:

Din mors mobiltelefonnr.:

Din mors fastnet tlf.nr.:

Din mors arbejdstlf.:

Din mors e-mail:

Din fars fulde navn:

Din fars adresse:

Din fars postnr./by:

Din fars hjemkommune:

Din fars CPR-nr.:

Din fars stilling:

Din fars mobiltelefonnr.:

Din fars fastnet tlf.nr.:

Din fars arbejdstlf.:

Din fars e-mail:

Evt. besked:

Bekræft betingelser

Forældre/værge er indforstået med denne ansøgning. Forældre/værge forpligter sig til at betale samtlige skyldige beløb i henhold til vilkårene, som er beskrevet i informationsfolderen. Forældre/værge giver samtidig lov til, at deres søn/datter må rejse med en kammerat hjem i weekenderne, da skolen ikke kan kontrollere, hvor samtlige elever tager hen i weekenderne. Skolen kontrollerer kun, om eleven tager fra skolen eller ej.

Optagelsen er endelig, når indmeldelsesgebyret på kr. 2.000,- er modtaget. Beløbet opkræves straks efter tilmeldingen. Dette gebyr refunderes ikke. 1. maj – inden skolestart – opkræves et beløb på kr. 5.000,- som fratrækkes skolepengene. Såfremt der frameldes i maj/juni inden skolestart, modregnes kr. 2.500 i afbrydelsesgebyr. Frameldes der i juli/aug modregnes der ikke noget.

Der er ekstra betaling på skilinjen på i alt kr. 13.500,-. De betales af 2 rater den 1. September og 1. Februar i skoleåret.

Hvis opholdet afbrydes efter skolestart opkræves et afbrydelsesgebyr på et beløb svarende til 4 ugers elevbetaling uden fradrag af statslig elevstøtte - uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning.

I vil blive inviteret til 2 orienteringsdage i året før skolestart. Disse dage er obligatoriske.

ca