SINE prioriterer de boglige fag meget højt

Alle som underviser i de boglige fag har linieuddanelse fra seminariet og brænder lige så meget for faget, som for den idrætslinie, de underviser på.

Dette er med til at sikre, at vores elever opnår et karaktergennemsnit der ligger i den bedste tiendedel af alle skoler.

Over 90 % af SINE’s elever vælger en gymnasial videreuddannelse (Gymnasiet, HHX, eller HTX) efter et skoleår.
Alle eleverne har 2 samtaler med skolevejlederne, således at det fremtidige skolevalg er grundigt vurderet.

I rubrikken til højre finder du links til rapporter for Sportsefterskolen SINE

ca