2015 er et skæringsår i Sportsefterskolen SINEs historie. Første kvartal endte med forstanderparrets og størstedelen af bestyrelsens afgang under relativt stor mediebevågenhed.

Medieopmærksomheden har ikke på noget tidspunkt haft betydning for elevtallet på Sportsefterskolen SINE, som er stabilt og voksende.

Peter Bruhn Jepsen tiltrådte som forstander den 1. august 2015. Herefter var der ro omkring skolen, indtil en politianmeldelse i sommeren 2017 igen gav kortvarig mediemæssigt røre omkring skolen.

Der er imidlertid ikke sammenhæng mellem sagerne indtil 2015 og den senere droppede anmeldelse samt artikelserien i sommeren 2017.

Med det følgende ønsker Sportsefterskolen SINE derfor at fremlægge fakta og give et overblik.

Vi opfordrer enhver med interesse i denne sides emne til at henvende sig direkte til skolen for eventuelle spørgsmål.

INDTIL 2015

Det daværende forstanderpar blev opsagt, og størstedelen af bestyrelsen inklusive formand udskiftet i første kvartal 2015.

Baggrunden var en længere periode med tiltagende pressebevågenhed og en række sager, som desværre havde uhensigtsmæssig substans.

Sagerne før 2015 er lette at finde ved en simpel søgning på Google efter f.eks. ”Sportsefterskolen SINE.”

EFTER 2015

Udskiftningen i bestyrelsen og ansættelsen af forstander Peter Bruhn Jepsen skabte ro på og omkring skolen. Det fortsatte også den fornyelse af forholdet til lokalområdet, som den nytiltrådte bestyrelse igangsatte (se .feks. Jydske Vestkysten Tønder den 23. april 2015). I dag er forholdet mellem Sportsefterskolen SINE og lokalområdet præget af gensidig tillid og godt samarbejde.

En tilsyneladende ”ikke-sag” fik dog ganske intens pressedækning i sommeren 2017, da en far valgte at gå til både politi og presse med beskyldninger om brud på tavshedspligten i forhold til hans datter.

Sagen blev senere tilbagetrukket og forsvandt med JydskeVestkystens ord ”ud i den blå luft” (JydskeVestkysten den 9. december 2017).

Sportsefterskolen SINE udarbejdede i denne sammenhæng en pressemeddelelse, som forklarer sagens sammenhæng. Den kan læses her.

DOKUMENTATION: SINE I MEDIERNE SIDEN 2015

Dækning af Peter Bruhn Jepsen som forstander (i udvalg)

Artiklen “SINEs nye styrmand
Bragt i JydskeVestkysten Tønder den 30. maj 2015.

Artiklen “Der vil blive holdt øje med mig
Bragt på DR SYD den 30. juli 2015.

Artiklen “Elever kan nu kalde sig ambassadører
Bragt i JydskeVestkysten Tønder den 4. februar 2016.

Artiklen “Eliten skal også dyrke fællesskabet
Bragt i JydskeVestkysten livsstil den 13. februar 2016.

Dækning af sagen om politianmeldelse (i udvalg)

Artiklen “Forstander politianmeldt
Bragt i JydskeVestkysten Tønder den 26. juni. 2017.

Pressemeddelelse fra Sportsefterskolen SINE
Udsendt den 28. juni 2017.

Artiklen “I mediernes søgelys
Bragt i JydskeVestkysten Tønder den 9. december 2017.

ca