VÆLG DIN LINJE HER

Klik på den linjen som, du gerne vil optages på:

FODBOLD

HÅNDBOLD

FITNESS

BADMINTON

GOLF

DANS

SKI

Kære forældre/værger

I bekræfter hermed, at I er indforstået med denne ansøgning. I forpligter jer til at betale samtlige skyldige beløb i henhold til vilkårene, som er beskrevet i informationsfolderen. Forældre/værge giver samtidig lov til, at deres søn/datter må rejse med en kammerat hjem i weekenderne, da skolen ikke kan kontrollere, hvor samtlige elever tager hen i weekenderne. Skolen kontrollerer kun, om eleven tager fra skolen eller ej.

Indmeldelsesgebyr

Optagelsen er endelig, når indmeldelsesgebyret* på kr. 3000,- er modtaget. Beløbet opkræves straks efter tilmeldingen. Dette gebyr refunderes ikke.

Opkrævning

Skolepengene opkræves i 11 rater. Første rate forfalder den 15. april, anden rate den 1. juli og de resterende rater den 1. i måneden til og med april.

Eventuel framelding

Såfremt der frameldes i perioden 15. april – 30. juni inden skolestart, modregnes kr. 2.500 i afbrydelsesgebyr. Frameldes der i perioden 1. juli og frem til skolestart/udeblivelse ved skolestart, modregnes der kr. 5.000,-

Ekstrabetaling for skilinjen

Grundet skilinjens mange rejser og ture ud af huset, er der en ekstrabetaling på skilinjen på i alt kr. 18.000,-. De betales af 2 rater den 1. september og 1. januar i skoleåret.

Ved afbrydelse af opholdet

Hvis opholdet afbrydes efter skolestart opkræves et afbrydelsesgebyr på et beløb svarende til 4 ugers elevbetaling uden fradrag af statslig elevstøtte – uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning.

Obligatoriske besøg inden skolestart

For at sikre, at I vælger rigtigt, vil I blive inviteret til 2 besøg på skolen i året før skolestart. Disse dage er obligatoriske.

 

*Indmeldelsesgebyret dækker administration af ansøgninger og optagelse herunder skrivelser til kommende elever og planlægning af det kommende skoleår. Det dækker desuden forplejning og personaleudgifter i forbindelse med 1 besøgsdag og 1 besøgsweekend med overnatning.

ca