Om faget

Geografi på SINE handler om, hvordan både naturen og vi mennesker skaber og er med til at påvirke de vilkår, som vi alle lever under – i Danmark og i resten af verden. Sammen med de øvrige naturfag bidrager faget geografi til at skabe en forståelse for den verden, vi lever i.

Målet med geografi er, at du får en grundlæggende viden om naturens grundlag og hvordan vi mennesker bruger den som ressource. Vi gør dig fortrolig med natur- og kulturgeografiske måder at arbejde og se på.

Undervisning

Undervisningen er bygget op omkring en række temaer. Vi starter ud med at give en generel introduktion til, hvad geografi er. Derefter breder vi os på en række emner. Det kan fx være:

  • Du store verden; målestok, længde og breddegrader, tidszoner, befolkningstæthed osv.
  • Vind og vejr; Højtryk, lavtryk, vind, drivhus effekt osv.
  • Almen viden; Atlasøvelser, quiz, landkortskendskab osv.
  • Efter lyst og behov; Istider, vulkaner, jordskælv, råstoffer osv.

Derudover kan vi i løbet af året se nærmere på et specifikt land, vi gennemfører også test, og så forbereder vi dig til eksamen.

Årsplanen i geografi på SINE

ca