Om faget

Formålet med undervisningen i biologi er, at du skal lære mere om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi.

Undervisning

Undervisningen går efter at gøre dig fortrolig med naturvidenskabelige måder at arbejde og se på ting på. Biologi bidrager – i samspil med de andre naturfag – til vores forståelse af verden.

Årsplanen i biologi på SINE

ca