Vi tilbyder biologi som valgfag til 10. klasserne.

Hvem bør vælge biologi

Kurset henvender sig først og fremmest til dig, som synes naturvidenskab og specielt biologi er spændende. Hvis du ønsker at uddanne dig indenfor det naturvidenskabelige felt, f.eks. sygeplejeske, medicin, jordbrug, fysioterapeut, naturvidenskabelig ingeniør m.m., er det en fordel at have haft biologi i 10. klasse.

Biologi som valgfag

Biologi er videnskaben om alle levende organismer. Det kan være alt fra virus, bakterier og alger til planter og dyr.
Ved at vælge biologi får du en grundlæggende viden om, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne.

Du opnår bl.a. viden om følgende fagområder:

  • Botanik, der handler om planter.
  • Zoologi, der handler om dyr.
  • Mikrobiologi, der handler om mikroorganismer.
  • Biokemi, som er læren om de kemiske processer, der styrer alle former for liv.
  • Genetik, som handler om, hvordan gener nedarves, og fx hvordan indavl opstår, samt hvordan et
    stamtræ hænger sammen.
  • Fysiologi, som bl.a. handler om, hvordan dyr og mennesker er opbygget.
  • Evolutionær biologi, som handler om, hvordan livet er opstået, og hvordan det udvikles.
  • Økologi, der handler om både sammenspil mellem arter og sammenspil mellem organismerne og deres fysiske og kemiske miljø.

Samlet giver valgfaget biologi dig et overblik over de måder, man analyserer levende organismer i naturen på. Du lærer fx at måle forekomsten af alger i en sø, og på baggrund af din teoretiske viden vil du kunne vurdere, hvordan forekomsten påvirker søen som økosystem, og du vil være i stand til at afgøre, om der bør tages initiativer i forhold til forvaltning af søen.
Du bliver i stand til at analysere risici ved fx. antibiotika forbrug, pesticider i landbruget mm.

Undervisningenforegår som en blanding af teoretisk baseret undervisning, forelæsninger, eksperimentelt laboratoriearbejde, projektarbejde og gruppearbejde.
Der er en obligatorisk blive weekend med ekskursioner til bl.a. Odense ZOO og Glad ZOO.

ca