Morten Basse Pedersen – Forstander

Ledelse

Forstander

Morten Basse Pedersen er tiltrådt som forstander på SINE d. 1. marts 2022.

“Jeg trives i udviklingsmiljøer, og jeg har altid med respekt for individet tilstræbt at styrke elevernes og personalets faglige og sociale fælleskaber, fordi jeg mener, at fælleskabet bør være det bærende fundament for udvikling.
Hvis vi skal lykkes med at skabe livsduelige og robuste unge mennesker, der kan begå sig på forskellige arenaer i en hurtigskiftende, foranderlig verden, skal vi efter min mening kombinere uddannelse og dannelse. I vores dagligdag er det naturligt at planlægge, måle og evaluere på skolefaglige parametre. Men jeg mener også for at have en holistisk tilgang til udvikling af mennesker, at der gerne må være hegnspæle, der definerer en retning for arbejdet med dannelse.”

Karriere

Sport, skoleliv og uddannelse af unge mennesker har været et omdrejningspunkt for Mortens karriere. Han har blandt andet erfaring som almindelig faglærer, som pædagogisk leder, som fysisk koordinator for eliteidrætselever og som underviser på Dansk Atletiks træneruddannelser.

Uddannelse

Ribe Statsseminarium: Læreruddannelse
SDU: Master i fysisk træning
UC-Syd: To diplom-moduler i ledelse

Fritid

Ved siden af arbejdet prioriterer Morten tid med familien. Han er desuden en passioneret langdistanceløber og skal helst løbe et par maratonløb om året. Derudover nyder han at udvide sin horisont gennem læsning samt at lave og spille musik.

Kontakt

Mail: mbp@sine.dk

ca