Lisbeth Birkmose

Lærer
Dansk 10. kl. · Engelsk · Tysk

DANSK – ENGELSK – TYSK

Lisbeth er uddannet 1991 på Tønder Seminarium, hun har været efterskolelærer i 18 år heraf de seneste 3 år på SINE, derudover har hun undervist 8 år i folkeskolen.

Lisbeth har undervist i de tre sprogfag gennem alle årene. Hun har udover læreruddannelse taget de tre valgfri moduler som sproglig vejleder på PD uddannelsen.

Lisbeth bor i lokalområdet sammen med sin mand, de har tre voksne børn, og udover skolearbejdet fylder internationale kontakter, foto og kreative projekter hendes fritid.

ca