Skolegang i en Coronatid

At gå på efterskole i skyggen af den nuværende pandemi byder på en række udfordringer. De hidtidige erfaringer har dog vist os, at det faktisk er muligt at skabe et år for eleverne, hvor de stadig får en stor og væsentlig del af efterskoleoplevelsen.

Eventuelle nedlukningsperioder er svære, men der har vi efterhånden også en række erfaringer med at holde skoleforløbet kørende på en god måde, omstændighederne taget i betragtning.

 

Retningslinjer for efterskolerne

På SINE henholder vi os til myndighedernes retningslinjer i forhold landsdækkende eller regional lockdowns, eventuelle nedlukninger i forbindelse med smitteudbrud og i hverdagen på skolen.

 

Retningslinjerne på SINE

I overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer formulerer vi konkrete regler og anvisninger for eleverne, personalet og eventuelt besøgende på SINE.

Vi tilpasser løbende de konkrete retningslinjer og anvisninger på SINE på baggrund af de erfaringer, vi gør os, samt de ændringer der kommer fra myndighederne. Alle konkrete ændringer meldes ud internt, så snart de foreligger.

 

Samarbejde og dialog

Dialog og tillid til elevernes samarbejdsvilje i hverdagen er den bærende tilgang. Vi lægger desuden op til dialog om eventuelle uklarheder, og beder om alles forståelse og samarbejdsvilje i forhold til at få denne meget specielle situation til at fungere så godt som muligt.

 

Nødundervisning og online fællesskab

Ved nedlukning af efterskolen, gennemfører vi online nødundervisning både i de boglige fag og på sportslinjerne. Derudover er der en række tiltag af mere social karakter, hvor vi gør hvad vi kan for at holde liv i efterskolestemningen og det fællesskab, vi fortsat har sammen.

For at få undervisningen til at fungere så godt som muligt er der ugentlig erfaringsudveksling, teammøder og sparring blandt lærerne.

Elever der har brug for ekstra støtte under nedlukning tages der særligt hånd om via AKT møder, dialog med familien samt ekstra samtaler med kontaktlæreren.

 

Besøg på skolen

Vi anbefaler altid at man kommer på besøg på skolen, mærker stemningen og møder elever og lærere inden man endegyldigt tager beslutningen om SINE er det rigtige sted for én.

I denne tid er det dog ikke altid muligt. Hold jer orienteret på vores side Besøg SINE om de aktuelle muligheder for besøg på skolen.

I forbindelse med besøg på skolen, vil I inden besøget blive oplyst om de aktuelle retningslinjer den pågældende dag (mundbind, antal besøgende, rundvisning, afstand osv.).

 

Virtuelle besøg

Når det ikke er muligt at besøge skolen, vil der være virtuelle besøg, hvor vi laver et alternativt setup. Her vil I få alle de oplysninger, I ellers ville have fået under et almindeligt besøg.

Selvom man ikke mærker stemningen på samme måde, som ved et fysisk besøg, har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra tidligere virtuelle arrangementer.

ca