Skolevejledning

Alle kommer godt videre fra SINE

Skolevejledning

Skolevejledning på SINE foregår med individuelle samtaler med skolens skolevejledere Jesper Kraak, Iris Walzl og Rikke Gammelgaard.

Eleven bliver indkaldt til mindst 2 samtaler. Formålet med samtalerne er, at eleven bliver afklaret med det videre uddannelses- og studievalg eller evt. job eller lærerplads. Forældrene inddrages tæt i dette valg.

Alle 10. Klasses elever deltager i den obligatoriske brobygning. Brobygningen skal hjælpe eleverne til at blive mere afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse. I år bliver brobygningen afholdt i uge 44, og foregår på en ungdomsuddannelsesinstitution i nærheden af SINE.

Hvert år inden den 15. marts sender skolen oplysninger om den enkeltes elevs valg videre til de søgte uddannelsesinstitutioner.

Samtalerne starter først i oktober.

 


//Lars Thomsen

ca. 90 % af vores elever søger videre på en gymnasial uddannelse: 
HTX (Teknisk Skole)
HHX (Handelsskolen)
STX (Gymnasiet)

Henter data...