Skolevejledning

Alle kommer godt videre fra SINE

Skolevejledning

Skolevejledning på SINE foregår med individuelle samtaler med skolens skolevejledere Kim Hansgaard, Jesper Kraak, Iris Beyer og Rikke Gammelgaard.

Eleven bliver indkaldt til mindst 2 samtaler. Formålet med samtalerne er, at eleven bliver afklaret med det videre uddannelses- og studievalg eller evt. job eller lærerplads. Forældrene inddrages tæt i dette valg.

Alle 10. Klasses elever deltager i den obligatoriske brobygning. Brobygningen skal hjælpe eleverne til at blive mere afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse. I år bliver brobygningen afholdt i uge 44, og foregår på en ungdomsuddannelsesinstitution i nærheden af SINE.

Hvert år inden den 15. marts sender skolen oplysninger om den enkeltes elevs valg videre til de søgte uddannelsesinstitutioner.

Samtalerne starter først i oktober.

 


//Lars Thomsen

ca. 90 % af vores elever søger videre på en gymnasial uddannelse: 
HTX (Teknisk Skole)
HHX (Handelsskolen)
STX (Gymnasiet)

Henter data...