Pressemeddelelse

I forbindelse med sagen om politianmeldelse af Sportsefterskolen SINEs forstander, Peter Bruhn Jepsen, udsendte forstander og formand nedenstående pressemeddelelse.

PRESSEMEDDELELSE UDSENDT 28. JUNI 2017

Sportsefterskolen SINE og forstander Peter Bruhn Jepsen er tirsdag den 27. juni blevet genstand for en artikel i JydskeVestkysten. Sagen drejer sig om en politianmeldelse for et angiveligt brud på tavshedspligten i forhold til en elev.

På Sportsefterskolen SINE diskuterer vi i udgangspunktet ikke personfølsomme sager i pressen – særligt ikke, når det, som i det konkrete tilfælde, drejer sig om mindreårige.

I den konkrete sag føler vi os dog af hensyn til de kommende elever, deres forældre samt vores eget personale nødsaget til at korrigere de forkerte oplysninger, som er fremkommet i JydskeVestkysten. Særligt da både oplysninger og politianmeldelse kommer fra Bent Andersen, der er far til den elev, som – på linje med os – nu kan se sig selv diskuteret i avis og kommentarspor.

Sagen er kort, at det ikke forholder sig sådan som Bent Andersen fremfører for presse og politi. På det tidspunkt, hvor forstander Peter Bruhn uretmæssigt skulle have videregivet viden, havde han den ganske enkelt ikke.

Sportsefterskolen SINE har foretaget en intern undersøgelse af hændelsesforløbet, der dokumenterer dette. Samtidig ønsker vi at gøre klart, at vi som skole naturligvis ikke videregiver personfølsomme oplysninger uden forudgående accept fra elev og forældre.

For at opklare eventuelle misforståelser har Sportsefterskolen SINE indbudt JydskeVestkysten til en kop kaffe og tjek af fakta i sagen. Her kan avisen ved selvsyn konstatere, hvordan hændelsesforløbet faktisk har været.

Ligeledes vil Sportsefterskolen SINE fortsat gerne mødes med den far, som føler at han selv og hans barn er blevet forulempet. Vi er muligvis ikke enige om alle aspekter af skolens virke. Men misforståelsen om eventuel udlevering af oplysninger bør vi kunne rydde af vejen ved sammen at forholde os til det faktuelle.

Hermed burde sagen være lukket.

Vi er dog her på skolen bevidste om, at tidligere tiders mindre heldige sager kan gøre os til at oplagt emne i pressen. Også uagtet at skolen efter forstanderskiftet i 2015 og en kraftig udskiftning i bestyrelsen har lagt disse sager definitivt bag sig.

Bestyrelsesformand Frank Andersen udtaler i denne sammenhæng:

”Peter har fra starten været opmærksom på, at der ville blive holdt øje med ham. Nok også mere end det rimelige. Men Peter har vist stort mod og dygtighed i forhold til at genoprette forholdet til lokalområdet. Han er respekteret af både personale og elever. I bestyrelsen bakker vi 100% op om hans lederskab.”

Sportsefterskolen SINE arbejder kontinuerligt med at optimere den løbende dialog med elever, forældre og omverden. Internt vil vi naturligvis se på, om der er noget, vi kan lære af denne sag og blive bedre til. Samtidig må vi insistere på, at vi altid forholder os til de faktuelle forhold.

Sportsefterskolen SINE har for en ordens skyld bedt jurister se på sagen og bistår naturligvis politiet med alle tænkelige oplysninger, såfremt det skulle blive aktuelt.

Peter Bruhn Jepsen, forstander
Frank Andersen, formand


//Bjarne Hansen

YDERLIGERE FAKTA OM SPORTSEFTERSKOLEN SINE I PRESSENS SØGELYS

Vi har samlet dokumentation angående vores skole i medierne over de senere år. Den kan læses her.

Vi opfordrer i øvrigt enhver med interesse i emnet til at henvende sig direkte til skolen.

Henter data...