Økonomi

Et skoleår på SINE varer 43 uger

Skolen har 43 undervisningsuger gående fra primo august til slutningen af juni.

Det koster kr. 2400,- om ugen i skoleåret 2018/19 at gå på Sportsefterskolen SINE. (Fra prisen trækkes statstilskuddet - se linket til højre).
Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af elevbetalingen.
Dette beløb dækker alle udgifter i forbindelse med skoleopholdet: ekskursioner, kulturrejse, skoledragt, materialer, bøger m.m.
Du skal selv have skriveredskaber, lineal, lommeregner, lpad og meget gerne bærbar computer. 

1. maj inden skolestart opkræver vi et gebyr på kr. 5.000,- som fratrækkes skolepengene. Såfremt der frameldes inden skolestart, modregnes kr. 2.500,- i afbrydelsesgebyr.
Hvis opholdet afbrydes efter skolestart opkræves et afbrydelsesgebyr på et beløb svarende til 4 ugers elevbetaling uden fradrag af statslig elevstøtte – uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning. 

Skolen får hvert år en pulje til individuel supplerende støtte, som vi kan bevilge til forældre efter følgende kriterier:
·       Hvis familiens situation præges af sygdom, arbejdsløshed eller lignende.
·       Hvis man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst der giver maksimum statsstøtte og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune.
·       Hvis man er elev fra udlandet f. eks. det øvrige Skandinavien eller Sydslesvig.
·       Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, kan vi bevilge ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation.
·       Hvis der er særlige omstændigheder, der ud fra en konkret vurdering giver anledning til, at der kan udbetales støtte.
·       Hvis familien har flere børn på efterskole samtidigt.


Skolen tager i løbet af skoleåret på 2 udenlandsrejser, (en skiekskursion til Østrig og en kulturrejse med sportslinjen) som er inkluderet i prisen.
Kulturrejserne foretages til New York, Atlanta, Beijing, Bangkok, Aspen og Liverpool.

 

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret på kr. 2000,- forfalder samtidigt med at du har fået en elevplads tildelt på skolen. 

Optagelsen er endelig, når indmeldelsesgebyret er modtaget.
Bemærk: Gebyret bliver ikke tilbagebetalt ved udmelding fra skolen eller modregnet i skolepengene.

Vi håber, at du er blevet interesseret i Sportsefterskolen SINE, hvor du har mulighed for at være med til at opbygge og sætte dit præg på en moderne sportsefterskole.

 


//Jan Niño Jørgensen

På http://www.efterskole.dk kan beregnes hvor meget opholdet koster, når statstilskuddet er iberegnet.

Henter data...