Fysioterapi - Sportsefterskolen SINE

På SINE har vi en fuldtids fysioterapeut til at tage godt vare om eleverne

 

Alle ting vedrørende skadesidentifikation, skadesbehandling og genoptræningsforløb varetages af skolens fysioterapeut Pia Hoffman.
Pia er på skolen 4 dage i ugen.

Den skadesforebyggende del varetages af de enkelte linjelærere, som naturligvis kan trække på Pias kompetencer.

Første del af fyssens arbejde består i skadesidentifikationen - normalt vil der gå 24-48 timer efter skaden er indtruffet til at man med sikkerhed præcist kan identificere hvilken skade og især hvilket omfang vi taler om.

Genoptræningsforløbet udarbejdes af Pia sammen med eleven og har det overordnede formål at eleven hurtigst muligt kan være tilbage på træningsbanen.
Træningsmængde, træningsøvelser og træningsbelasning bliver aftalt og derfra er Pias primære rolle at behandle(hvis det er nødvendigt) og ellers at følge op på elevens genoptræningsforløb.
Den enkelte linjelærer/træner får jævnligt opdateringer fra Pia angående den enkelte elevs skadesforløb og det aftales hvornår og i hvilket omfang eleven atter kan træne med.

Pia tager endvidere med ud til nogle stævner og kampe.


//Bjarne Hansen

Henter data...