Engelsk

Engelsk på SINE

Engelsk er det mest benyttede sprog i hele verden. For at kunne begå sig - både som studerende og som turist - er det vigtigt, at du kan tale og forstå engelsk.

Derfor er vores fokus med engelsk på SINE, at du opnår en tryghed med sproget, så du kan føre en samtale. Vi arbejder med at opbygge et præcist og varieret ordforråd både skriftligt og mundtligt.

Undervisning

Undervisningen og de emner, vi arbejder med, skal give dig indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og styrke din internationale forståelse. Kulturrejserne prøver vi i høj grad at integrere i undervisningen bl.a. via e-mail kontakt til skoler og værtsfamilier.

Vi lægger op til stor modenhed og høj grad af selvstændighed og fordybelse. Så vi forventer, at du er aktiv – både når du arbejder alene, i par eller i grupper med andre.

Overordnet set er vi underlagt Undervisningsministeriets læseplaner og fører op til de samme prøver for 9. og 10. klasse som i Folkeskolen. 9. og 10. klasse har de samme emner, men pga. en meget forskellig prøveform, undervises de på deres eget klassetrin. Der sker dog en vis differentiering af klasserne. Der er to ugentlige dobbelt lektioner a 90 min.


//Bjarne Hansen
Henter data...